ترجمه رسمی قرارداد و اسناد حقوقی

 

ترجمه رسمی قرارداد و اسناد حقوقی به‌صورت تخصصی

ترجمه رسمی قرارداد شرکت ها، اسناد حقوقی، اساسنامه ثبت شرکت ها… دشوار ترین نوع ترجمه رسمی می باشد، چرا که اگر کوچک ترین اشتباهی در ترجمه باشد می‌تواند ضرر های بسیاری به یکی از طرفین قرارداد برساند. مترجمان رسمی که در زمینه ترجمه قرارداد فعالیت میکنند باید اطلاعات کامل از زبان کشور مبدا و مقصد و همچنین دانش تخصصی زمینه قرارداد داشته باشند تا بتوانند بدون هیچگونه اشتباهی متن قرارداد را ترجمه کنند.

 

قرارداد های قابل ترجمه و موارد پیش نیاز جهت ترجمه

معمولا تمامی قراردادهای شرکت های دولتی و خصوصی قابلیت ترجمه رسمی را دارند. اما پیش نیاز هایی هستند که یک قرارداد باید داشته باشد تا بتواند ترجمه رسمی شود. پیش نیاز برخی از انواع قرارداد ها:

قرارداد شرکت های دولتی

قرارداد ارگان ها و شرکت های دولتی برای ترجمه نیاز به مهر و امضای آن ارگان و یا شرکت دارند. همچنین بخش دولتی باید اصالت و صحت و بلامانع بودن ترجمه رسمی قراداد را باید اعلام کرده باشد.

قرارداد شرکت های خصوصی

قرارداد شرکت های خصوصی با ارائه روزنامه رسمی و مهر و امضای رئیس آن شرکت قابل ترجمه میباشند. در خصوص قراردادهای بازرگانی شرکت های خصوصی باید توجه داشت که اگر قرارداد بین شرکت بارزگانی ایرانی و غیر ایرانی تنظیم میشود، برای ترجمه باید مهر تایید اتاق بازرگانی را دارا باشد.