ارسال پیام

 

  07132346203

  کارکنان دارالترجمه افلاطون


  خلیل خلیلی

  مدیر دفتر ترجمه رسمی شماره 198


  مریم اجتماعی

  مسئول دفتر ترجمه رسمی شماره 198

  آدرس دفتر ترجمه رسمی شماره 198 (دارالترجمه افلاطون)

  شیراز، بیست متری سینما سعدی

  بین هدایت و معدل

  ساختمان آبان، طبقه 2

  کدپستی: 7134743839

  تلفن: 07132346203

  تلفاکس: 07132360582

  aflatooncenter[at]gmail.com