تعرفه های ترجمه

تعرفه‌های ترجمه

مصوب کانون مترجمان رسمی (سال 1398)

قیمت های بیان شده در جدول بر حسب ریال هستند.

ردیفنوع سندانگلیسیغیرانگلیسی
1ریز نمرات دبیرستان، پیش‌دانشگاهی (هرترم)150,000 180,000
2ریزنمرات دانشگاه (هرترم)180,000 220,000
3کارت شناسایی200,000 250,000
4کارت معافیت200,000 250,000
5کارت ملی200,000 250,000
6شناسنامه250,000 320,000
7ابلاغیه، اخطار قضایی300,000 360,000
8برگه مرخصی300,000 360,000
9توصیه‌نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)300,000 360,000
10جواز اشتغال به کار300,000 360,000
11حکم بازنشستگی (کوچک)300,000 360,000
12دفترچه بیمه300,000 360,000
13دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش‌دانشگاهی300,000 360,000
14ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هرسال)300,000 360,000
15سند تلفن همراه300,000 360,000
16فیش مستمری (کوچک)300,000 360,000
17کارت بازرگانی هوشمند300,000 360,000
18کارت عضویت نظام مهندسی300,000 360,000
19کارت نظام پزشکی300,000 360,000
20کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن300,000 360,000
21کارت پایان خدمت300,000 360,000
22گزارش ورود و خروج از کشور300,000 360,000
23گواهی اشتغال به تحصیل300,000 360,000
24گواهی تجرد، تولد، فوت300,000 360,000
25گواهینامه رانندگی300,000 360,000
26گواهی ریز نمرات دانشگاهی300,000 360,000
27گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)300,000 360,000
28گواهی عدم سوءپیشینه300,000 360,000
29گذرنامه (بدون روادید)350,000450,000
30روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)400,000 500,000
31اساسنامه ثبت شرکت‌ها فرمی (هر صفحه)450,000 550,000
32اوراق مشارکت و اوراق قرضه450,000550,000
33انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ...)450,000550,000
34برگ تشحیص مالیات، مالیات قطعی (هرصفحه)450,000550,000
35برگ آزمایش پزشکی (کوچک)450,000550,000
36برگ جلب، احضاریه450,000550,000
37برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه)450,000550,000
38پروانه دائم پزشکی450,000550,000
39پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی450,000550,000
40پروانه نشر و انتشارات450,000550,000
41پروانه وکالت450,000550,000
42پرین تهای بانکی کوچک (تا 10 سطر)450,000550,000
43تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک)450,000550,000
44ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع450,000550,000
45جواز دفن450,000550,000
46جواز کسب450,000550,000
47ریز مکالمات تلفن (هر صفحه)450,000550,000
48سر فصل دروس (هر صفحه)450,000550,000
49سند وسائط نقلیه سبک450,000550,000
50فیش حقوقی (کوچک)450,000550,000
51فیش مستمری (بزرگ)450,000550,000
52کارت مباشرت450,000550,000
53کارنامه توصیفی ابتدائی (هر صفحه)450,000550,000
54کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن450,000550,000
55گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف450,000550,000
56گواهی بانکی یا سپرده بانکی450,000550,000
57گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا450,000550,000
58گواهی فنی و حرفه ای (یک رو)450,000550,000
59گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)450,000550,000
60گواهی ها (سایر موارد)450,000550,000
61لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر)450,000550,000
62حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی500,000 620,000
63آگهی تأسیس (ثبت شرکت‌ها، روزنامه رسمی)600,000 720,000
64اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضری (هر صفحه)600,000720,000
65اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه)600,000720,000
66بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه)600,000720,000
67ترازنامه شرکت‌ها، اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه)600,000720,000
68تقدیرنامه، لوح سپاس و حکم قهرمانی (بزرگ)600,000720,000
69پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)600,000720,000
70پروانه دفترچه‌ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)600,000720,000
71پروانه مهندسی (هر صفحه)600,000720,000
72پرینت‌های بانکی بزرگ (بیش از 10 سطر)600,000720,000
73حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی600,000720,000
74دفترچه بازرگانی600,000720,000
75روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)600,000720,000
76فیش حقوقی (بزرگ)600,000720,000
77قرارداد استخدامی (هر صفحه)600,000720,000
78کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه)600,000720,000
79گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه)600,000720,000
80گواهی حصر وراثت600,000720,000
81لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه)600,000720,000
82مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه با کد رهگیری (هر صفحه)600,000720,000
83موافقت اصولی600,000720,000
84دفترچه وکالت650,000 820,000
85اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت‌نامه، استشهادنامه، اقرارنامه) (هر صفحه)750,000 900,000
86بارنامه (هر صفحه)750,000 900,000
87برگ آزمایش پزشکی (بزرگ)750,000 900,000
88برگ سبز گمرکی (هر صفحه)750,000 900,000
89برگ نظریه کارشناسی ملک750,000 900,000
90پروانه بهره برداری (پشت و رو)750,000 900,000
91جواز تأسیس750,000 900,000
92سند ازدواج یا رونوشت آن750,000 900,000
93سند وسائط نقلیه سنگین750,000 900,000
94سند مالکیت (دفترچه‌ای)750,000 900,000
95قیم نامه (هر صفحه)750,000 900,000
96گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف750,000 900,000
97مالیات بر ارث (هر صفحه)750,000 900,000
98وکالتنامه (نیم برگ)750,000 900,000
99اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت‌نامه (پشت و رو)1,050,0001,260,000
100اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه)1,050,0001,260,000
101سند طلاق یا رونوشت آن1,050,0001,260,000
102سند مالکیت (تک برگی)1,050,0001,260,000
103قرارداد (هر صفحه)1,050,0001,260,000
104وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)1,050,0001,260,000

تبصره ها و نکات مهم

تبصره 1: در ازای هر یک از خدمات زیر، مبالغ ذکر شده به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود:

الف - هزینه های دفتری (کپی، پلمب و ...) مبلغ 150,000 ریال
ب - ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا روادید مبلغ 100,000 ریال
پ - ترجمه هر انتقال در سند ملک مبلغ 100,000 ریال

تبصره 2: برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه 50,000 ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود.
تبصره 3: هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه 25% هزینه ترجمه می باشد، اما برای مراجعات بعدی، کار جدید محسوب می شود.
تبصره 4: هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی 10,000 ریال می باشد.
تبصره 5: منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا 20 سطر می باشد.